کمترین: 
496.4
بیشترین: 
496.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
496.4
زمان: 
5/29 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 29 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 29 مرداد 1397 , 496.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 09:20","price":496.4}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398