کمترین: 
458.3
بیشترین: 
458.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
458.3
زمان: 
5/29 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 29 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 29 مرداد 1397 , 458.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 09:20","price":458.3}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398