کمترین: 
57.9
بیشترین: 
57.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.9
زمان: 
5/29 09:20
قیمت افغانی امروز 29 مرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 29 مرداد 1397 , 57.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 09:20","price":57.9}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398