کمترین: 
4223.4
بیشترین: 
4223.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4223.4
زمان: 
5/29 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 29 مرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 29 مرداد 1397 , 4223.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 09:20","price":4223.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398