کمترین: 
3215.2
بیشترین: 
3215.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3215.2
زمان: 
5/29 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 29 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 29 مرداد 1397 , 3215.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 09:20","price":3215.2}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398