کمترین: 
611.7
بیشترین: 
611.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
611.7
زمان: 
5/29 09:20
قیمت یوان چین امروز 29 مرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 29 مرداد 1397 , 611.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 09:20","price":611.7}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398