کمترین: 
694.5
بیشترین: 
694.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
694.5
زمان: 
5/29 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 29 مرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 29 مرداد 1397 , 694.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 09:20","price":694.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398