کمترین: 
5352.8
بیشترین: 
5352.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5352.8
زمان: 
5/29 09:20
قیمت پوند امروز 29 مرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 29 مرداد 1397 , 5352.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 09:20","price":5352.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398