کمترین: 
4800.2
بیشترین: 
4800.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4800.2
زمان: 
5/29 09:20
قیمت یورو امروز 29 مرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 29 مرداد 1397 , 4800.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 09:20","price":4800.2}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398