کمترین: 
1183.38
بیشترین: 
1186.06
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1185.47
زمان: 
5/29 10:30
قیمت اونس طلا امروز 29 مرداد 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 29 مرداد 1397 , 1185.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 05:00","price":1183.38},{"date":"1397/05/29 05:30","price":1184.18},{"date":"1397/05/29 08:00","price":1185.86},{"date":"1397/05/29 08:30","price":1186.06},{"date":"1397/05/29 10:00","price":1185.76},{"date":"1397/05/29 10:30","price":1185.47}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398