کمترین: 
2.904
بیشترین: 
2.949
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.941
زمان: 
5/29 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 29 مرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 29 مرداد 1397 , 2.941 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 03:08","price":2.925},{"date":"1397/05/29 06:08","price":2.921},{"date":"1397/05/29 10:08","price":2.92},{"date":"1397/05/29 11:08","price":2.904},{"date":"1397/05/29 12:08","price":2.906},{"date":"1397/05/29 14:08","price":2.912},{"date":"1397/05/29 15:08","price":2.913},{"date":"1397/05/29 16:08","price":2.909},{"date":"1397/05/29 17:08","price":2.921},{"date":"1397/05/29 17:32","price":2.917},{"date":"1397/05/29 18:08","price":2.938},{"date":"1397/05/29 19:08","price":2.949},{"date":"1397/05/29 20:08","price":2.946},{"date":"1397/05/29 22:08","price":2.945},{"date":"1397/05/29 23:08","price":2.941}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398