کمترین: 
288.22
بیشترین: 
301.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
291.13
زمان: 
5/29 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 29 مرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 29 مرداد 1397 , 291.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 02:00","price":301.99},{"date":"1397/05/29 05:00","price":299.61},{"date":"1397/05/29 08:00","price":301.83},{"date":"1397/05/29 10:00","price":297.4},{"date":"1397/05/29 11:00","price":297.75},{"date":"1397/05/29 14:00","price":288.22},{"date":"1397/05/29 17:00","price":293},{"date":"1397/05/29 20:00","price":289.72},{"date":"1397/05/29 23:00","price":291.13}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399