کمترین: 
6399
بیشترین: 
6499
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6473.2
زمان: 
5/29 23:00
قیمت بیت کوین امروز 29 مرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 29 مرداد 1397 , 6473.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 02:00","price":6399},{"date":"1397/05/29 05:00","price":6498.4},{"date":"1397/05/29 08:00","price":6499},{"date":"1397/05/29 10:00","price":6476.8},{"date":"1397/05/29 11:00","price":6455.3},{"date":"1397/05/29 14:00","price":6455.2},{"date":"1397/05/29 17:00","price":6430},{"date":"1397/05/29 20:00","price":6453},{"date":"1397/05/29 23:00","price":6473.2}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398