کمترین: 
82
بیشترین: 
85
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
83
زمان: 
5/28 20:50
قیمت روپیه پاکستان امروز 28 مرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 28 مرداد 1397 , 83 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/28 14:20","price":82},{"date":"1397/05/28 14:50","price":83},{"date":"1397/05/28 15:50","price":82},{"date":"1397/05/28 16:00","price":83},{"date":"1397/05/28 16:10","price":82},{"date":"1397/05/28 16:20","price":83},{"date":"1397/05/28 17:00","price":84},{"date":"1397/05/28 17:20","price":85},{"date":"1397/05/28 17:50","price":83},{"date":"1397/05/28 18:20","price":84},{"date":"1397/05/28 19:50","price":83},{"date":"1397/05/28 20:20","price":82},{"date":"1397/05/28 20:50","price":83}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399