کمترین: 
65.21
بیشترین: 
65.21
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.21
زمان: 
5/28 14:08
قیمت نفت سبک امروز 28 مرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 28 مرداد 1397 , 65.21 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/28 14:08","price":65.21}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398