کمترین: 
141
بیشترین: 
145
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
142
زمان: 
5/28 20:50
قیمت افغانی امروز 28 مرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 28 مرداد 1397 , 142 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/28 13:20","price":141},{"date":"1397/05/28 13:50","price":142},{"date":"1397/05/28 14:20","price":141},{"date":"1397/05/28 14:50","price":142},{"date":"1397/05/28 15:50","price":141},{"date":"1397/05/28 16:00","price":142},{"date":"1397/05/28 16:10","price":141},{"date":"1397/05/28 16:20","price":142},{"date":"1397/05/28 16:30","price":143},{"date":"1397/05/28 17:20","price":145},{"date":"1397/05/28 17:50","price":143},{"date":"1397/05/28 18:20","price":144},{"date":"1397/05/28 18:30","price":143},{"date":"1397/05/28 18:50","price":144},{"date":"1397/05/28 19:50","price":143},{"date":"1397/05/28 20:00","price":142},{"date":"1397/05/28 20:20","price":141},{"date":"1397/05/28 20:50","price":142}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398