کمترین: 
3353000
بیشترین: 
3403000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3403000
زمان: 
5/28 17:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 28 مرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 28 مرداد 1397 , 3403000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/28 13:00","price":3383000},{"date":"1397/05/28 13:24","price":3353000},{"date":"1397/05/28 14:54","price":3373000},{"date":"1397/05/28 15:42","price":3383000},{"date":"1397/05/28 16:42","price":3393000},{"date":"1397/05/28 17:00","price":3403000}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398