کمترین: 
3351000
بیشترین: 
3401000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3401000
زمان: 
5/28 17:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 28 مرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 28 مرداد 1397 , 3401000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/28 13:00","price":3376000},{"date":"1397/05/28 13:24","price":3351000},{"date":"1397/05/28 14:54","price":3366000},{"date":"1397/05/28 15:42","price":3381000},{"date":"1397/05/28 16:42","price":3391000},{"date":"1397/05/28 17:00","price":3401000}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398