کمترین: 
152
بیشترین: 
156
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
153
زمان: 
5/28 20:30
قیمت روبل روسیه امروز 28 مرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 28 مرداد 1397 , 153 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/28 12:50","price":153},{"date":"1397/05/28 13:30","price":152},{"date":"1397/05/28 13:50","price":154},{"date":"1397/05/28 14:00","price":153},{"date":"1397/05/28 14:20","price":152},{"date":"1397/05/28 14:50","price":153},{"date":"1397/05/28 15:50","price":152},{"date":"1397/05/28 16:00","price":153},{"date":"1397/05/28 16:10","price":152},{"date":"1397/05/28 16:20","price":153},{"date":"1397/05/28 16:30","price":154},{"date":"1397/05/28 16:50","price":155},{"date":"1397/05/28 17:10","price":156},{"date":"1397/05/28 17:50","price":154},{"date":"1397/05/28 18:30","price":155},{"date":"1397/05/28 19:50","price":153},{"date":"1397/05/28 20:00","price":154},{"date":"1397/05/28 20:10","price":153},{"date":"1397/05/28 20:20","price":152},{"date":"1397/05/28 20:30","price":153}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398