کمترین: 
7464
بیشترین: 
7670
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7527
زمان: 
5/28 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 28 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 28 مرداد 1397 , 7527 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/28 12:50","price":7512},{"date":"1397/05/28 13:20","price":7489},{"date":"1397/05/28 13:30","price":7479},{"date":"1397/05/28 13:50","price":7540},{"date":"1397/05/28 14:00","price":7513},{"date":"1397/05/28 14:10","price":7487},{"date":"1397/05/28 14:20","price":7467},{"date":"1397/05/28 14:50","price":7513},{"date":"1397/05/28 15:10","price":7510},{"date":"1397/05/28 15:20","price":7513},{"date":"1397/05/28 15:30","price":7503},{"date":"1397/05/28 15:50","price":7473},{"date":"1397/05/28 16:00","price":7494},{"date":"1397/05/28 16:10","price":7464},{"date":"1397/05/28 16:20","price":7524},{"date":"1397/05/28 16:30","price":7543},{"date":"1397/05/28 16:50","price":7613},{"date":"1397/05/28 17:00","price":7580},{"date":"1397/05/28 17:10","price":7640},{"date":"1397/05/28 17:20","price":7670},{"date":"1397/05/28 17:50","price":7570},{"date":"1397/05/28 18:00","price":7540},{"date":"1397/05/28 18:10","price":7577},{"date":"1397/05/28 18:30","price":7586},{"date":"1397/05/28 18:50","price":7597},{"date":"1397/05/28 19:00","price":7616},{"date":"1397/05/28 19:10","price":7607},{"date":"1397/05/28 19:20","price":7597},{"date":"1397/05/28 19:50","price":7537},{"date":"1397/05/28 20:10","price":7527},{"date":"1397/05/28 20:20","price":7487},{"date":"1397/05/28 20:30","price":7507},{"date":"1397/05/28 20:50","price":7517},{"date":"1397/05/28 21:20","price":7527}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398