کمترین: 
146
بیشترین: 
150
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
147
زمان: 
5/28 20:10
قیمت روپیه هند امروز 28 مرداد 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 28 مرداد 1397 , 147 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/28 12:50","price":147},{"date":"1397/05/28 13:30","price":146},{"date":"1397/05/28 13:50","price":148},{"date":"1397/05/28 14:00","price":147},{"date":"1397/05/28 14:20","price":146},{"date":"1397/05/28 14:50","price":147},{"date":"1397/05/28 15:50","price":146},{"date":"1397/05/28 16:00","price":147},{"date":"1397/05/28 16:10","price":146},{"date":"1397/05/28 16:20","price":147},{"date":"1397/05/28 16:30","price":148},{"date":"1397/05/28 16:50","price":149},{"date":"1397/05/28 17:00","price":148},{"date":"1397/05/28 17:10","price":150},{"date":"1397/05/28 17:50","price":148},{"date":"1397/05/28 18:30","price":149},{"date":"1397/05/28 19:50","price":148},{"date":"1397/05/28 20:10","price":147}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398