کمترین: 
19
بیشترین: 
20
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19
زمان: 
5/28 20:10
قیمت لیر سوریه امروز 28 مرداد 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 28 مرداد 1397 , 19 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/28 12:50","price":19},{"date":"1397/05/28 13:50","price":20},{"date":"1397/05/28 14:00","price":19},{"date":"1397/05/28 16:30","price":20},{"date":"1397/05/28 19:50","price":19},{"date":"1397/05/28 20:00","price":20},{"date":"1397/05/28 20:10","price":19}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398