کمترین: 
8.4
بیشترین: 
8.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8.5
زمان: 
5/28 20:50
قیمت دینار عراق امروز 28 مرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 28 مرداد 1397 , 8.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/28 12:50","price":8.4},{"date":"1397/05/28 13:50","price":8.5},{"date":"1397/05/28 14:00","price":8.4},{"date":"1397/05/28 16:20","price":8.5},{"date":"1397/05/28 16:50","price":8.6},{"date":"1397/05/28 17:00","price":8.5},{"date":"1397/05/28 17:10","price":8.6},{"date":"1397/05/28 17:50","price":8.5},{"date":"1397/05/28 19:00","price":8.6},{"date":"1397/05/28 19:20","price":8.5},{"date":"1397/05/28 20:20","price":8.4},{"date":"1397/05/28 20:50","price":8.5}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398