پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1124
بیشترین: 
1167
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1129
زمان: 
5/27 21:10
قیمت کرون سوئد امروز 27 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 27 مرداد 1397 , 1129 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/27 10:20","price":1167},{"date":"1397/05/27 11:00","price":1159},{"date":"1397/05/27 11:10","price":1154},{"date":"1397/05/27 11:20","price":1162},{"date":"1397/05/27 11:30","price":1163},{"date":"1397/05/27 11:50","price":1162},{"date":"1397/05/27 12:00","price":1160},{"date":"1397/05/27 12:10","price":1138},{"date":"1397/05/27 12:20","price":1144},{"date":"1397/05/27 12:30","price":1150},{"date":"1397/05/27 12:50","price":1137},{"date":"1397/05/27 13:00","price":1152},{"date":"1397/05/27 13:10","price":1139},{"date":"1397/05/27 13:20","price":1147},{"date":"1397/05/27 13:30","price":1138},{"date":"1397/05/27 13:50","price":1147},{"date":"1397/05/27 14:00","price":1145},{"date":"1397/05/27 14:10","price":1147},{"date":"1397/05/27 14:20","price":1142},{"date":"1397/05/27 14:30","price":1139},{"date":"1397/05/27 14:50","price":1136},{"date":"1397/05/27 15:00","price":1139},{"date":"1397/05/27 15:10","price":1144},{"date":"1397/05/27 15:20","price":1138},{"date":"1397/05/27 15:30","price":1133},{"date":"1397/05/27 15:50","price":1136},{"date":"1397/05/27 16:00","price":1138},{"date":"1397/05/27 16:10","price":1139},{"date":"1397/05/27 16:30","price":1142},{"date":"1397/05/27 16:50","price":1135},{"date":"1397/05/27 17:00","price":1124},{"date":"1397/05/27 17:10","price":1132},{"date":"1397/05/27 17:20","price":1129},{"date":"1397/05/27 17:30","price":1130},{"date":"1397/05/27 17:50","price":1136},{"date":"1397/05/27 18:00","price":1139},{"date":"1397/05/27 18:10","price":1135},{"date":"1397/05/27 18:30","price":1138},{"date":"1397/05/27 18:50","price":1130},{"date":"1397/05/27 19:00","price":1124},{"date":"1397/05/27 19:10","price":1129},{"date":"1397/05/27 19:20","price":1130},{"date":"1397/05/27 19:30","price":1126},{"date":"1397/05/27 19:50","price":1127},{"date":"1397/05/27 20:00","price":1129},{"date":"1397/05/27 20:20","price":1130},{"date":"1397/05/27 21:00","price":1132},{"date":"1397/05/27 21:10","price":1129}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398