پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
10335
بیشترین: 
10735
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10377
زمان: 
5/27 21:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 27 مرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 27 مرداد 1397 , 10377 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/27 10:20","price":10735},{"date":"1397/05/27 11:00","price":10655},{"date":"1397/05/27 11:20","price":10688},{"date":"1397/05/27 11:30","price":10655},{"date":"1397/05/27 11:50","price":10683},{"date":"1397/05/27 12:00","price":10669},{"date":"1397/05/27 12:10","price":10460},{"date":"1397/05/27 12:20","price":10522},{"date":"1397/05/27 12:30","price":10577},{"date":"1397/05/27 12:50","price":10452},{"date":"1397/05/27 13:00","price":10591},{"date":"1397/05/27 13:10","price":10475},{"date":"1397/05/27 13:20","price":10545},{"date":"1397/05/27 13:30","price":10461},{"date":"1397/05/27 13:50","price":10545},{"date":"1397/05/27 14:00","price":10531},{"date":"1397/05/27 14:10","price":10545},{"date":"1397/05/27 14:20","price":10504},{"date":"1397/05/27 14:30","price":10475},{"date":"1397/05/27 14:50","price":10448},{"date":"1397/05/27 15:00","price":10475},{"date":"1397/05/27 15:10","price":10517},{"date":"1397/05/27 15:20","price":10461},{"date":"1397/05/27 15:30","price":10420},{"date":"1397/05/27 15:50","price":10448},{"date":"1397/05/27 16:00","price":10461},{"date":"1397/05/27 16:10","price":10475},{"date":"1397/05/27 16:30","price":10504},{"date":"1397/05/27 16:50","price":10434},{"date":"1397/05/27 17:00","price":10338},{"date":"1397/05/27 17:10","price":10379},{"date":"1397/05/27 17:20","price":10377},{"date":"1397/05/27 17:30","price":10391},{"date":"1397/05/27 17:50","price":10446},{"date":"1397/05/27 18:00","price":10474},{"date":"1397/05/27 18:10","price":10432},{"date":"1397/05/27 18:20","price":10418},{"date":"1397/05/27 18:30","price":10441},{"date":"1397/05/27 18:50","price":10391},{"date":"1397/05/27 19:00","price":10335},{"date":"1397/05/27 19:10","price":10377},{"date":"1397/05/27 19:20","price":10391},{"date":"1397/05/27 19:30","price":10357},{"date":"1397/05/27 19:50","price":10363},{"date":"1397/05/27 20:00","price":10377},{"date":"1397/05/27 20:20","price":10391},{"date":"1397/05/27 21:00","price":10405},{"date":"1397/05/27 21:10","price":10377}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398