پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
7527
بیشترین: 
7818
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7558
زمان: 
5/27 21:10
قیمت دلار استرالیا امروز 27 مرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 27 مرداد 1397 , 7558 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/27 10:20","price":7818},{"date":"1397/05/27 11:00","price":7731},{"date":"1397/05/27 11:20","price":7785},{"date":"1397/05/27 11:30","price":7761},{"date":"1397/05/27 11:50","price":7781},{"date":"1397/05/27 12:00","price":7771},{"date":"1397/05/27 12:10","price":7619},{"date":"1397/05/27 12:20","price":7663},{"date":"1397/05/27 12:30","price":7704},{"date":"1397/05/27 12:50","price":7613},{"date":"1397/05/27 13:00","price":7714},{"date":"1397/05/27 13:10","price":7630},{"date":"1397/05/27 13:20","price":7680},{"date":"1397/05/27 13:30","price":7619},{"date":"1397/05/27 13:50","price":7680},{"date":"1397/05/27 14:00","price":7670},{"date":"1397/05/27 14:10","price":7680},{"date":"1397/05/27 14:20","price":7650},{"date":"1397/05/27 14:30","price":7630},{"date":"1397/05/27 14:50","price":7610},{"date":"1397/05/27 15:00","price":7630},{"date":"1397/05/27 15:10","price":7660},{"date":"1397/05/27 15:20","price":7619},{"date":"1397/05/27 15:30","price":7589},{"date":"1397/05/27 15:50","price":7610},{"date":"1397/05/27 16:00","price":7619},{"date":"1397/05/27 16:10","price":7630},{"date":"1397/05/27 16:30","price":7650},{"date":"1397/05/27 16:50","price":7600},{"date":"1397/05/27 17:00","price":7529},{"date":"1397/05/27 17:10","price":7559},{"date":"1397/05/27 17:20","price":7558},{"date":"1397/05/27 17:30","price":7568},{"date":"1397/05/27 17:50","price":7608},{"date":"1397/05/27 18:00","price":7629},{"date":"1397/05/27 18:10","price":7598},{"date":"1397/05/27 18:20","price":7588},{"date":"1397/05/27 18:30","price":7605},{"date":"1397/05/27 18:50","price":7568},{"date":"1397/05/27 19:00","price":7527},{"date":"1397/05/27 19:10","price":7558},{"date":"1397/05/27 19:20","price":7568},{"date":"1397/05/27 19:30","price":7543},{"date":"1397/05/27 19:50","price":7548},{"date":"1397/05/27 20:00","price":7558},{"date":"1397/05/27 20:20","price":7568},{"date":"1397/05/27 21:00","price":7578},{"date":"1397/05/27 21:10","price":7558}
بروزرسانی در تاریخ 26 مرداد 1398