پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
7877
بیشترین: 
8182
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7909
زمان: 
5/27 21:10
قیمت دلار کانادا امروز 27 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 27 مرداد 1397 , 7909 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/27 10:20","price":8182},{"date":"1397/05/27 11:00","price":8121},{"date":"1397/05/27 11:20","price":8147},{"date":"1397/05/27 11:30","price":8121},{"date":"1397/05/27 11:50","price":8143},{"date":"1397/05/27 12:00","price":8132},{"date":"1397/05/27 12:10","price":7973},{"date":"1397/05/27 12:20","price":8019},{"date":"1397/05/27 12:30","price":8062},{"date":"1397/05/27 12:50","price":7967},{"date":"1397/05/27 13:00","price":8072},{"date":"1397/05/27 13:10","price":7984},{"date":"1397/05/27 13:20","price":8037},{"date":"1397/05/27 13:30","price":7973},{"date":"1397/05/27 13:50","price":8037},{"date":"1397/05/27 14:00","price":8026},{"date":"1397/05/27 14:10","price":8037},{"date":"1397/05/27 14:20","price":8006},{"date":"1397/05/27 14:30","price":7984},{"date":"1397/05/27 14:50","price":7964},{"date":"1397/05/27 15:00","price":7984},{"date":"1397/05/27 15:10","price":8016},{"date":"1397/05/27 15:20","price":7973},{"date":"1397/05/27 15:30","price":7942},{"date":"1397/05/27 15:50","price":7964},{"date":"1397/05/27 16:00","price":7973},{"date":"1397/05/27 16:10","price":7984},{"date":"1397/05/27 16:30","price":8006},{"date":"1397/05/27 16:50","price":7953},{"date":"1397/05/27 17:00","price":7879},{"date":"1397/05/27 17:10","price":7911},{"date":"1397/05/27 17:20","price":7909},{"date":"1397/05/27 17:30","price":7920},{"date":"1397/05/27 17:50","price":7962},{"date":"1397/05/27 18:00","price":7983},{"date":"1397/05/27 18:10","price":7951},{"date":"1397/05/27 18:20","price":7941},{"date":"1397/05/27 18:30","price":7958},{"date":"1397/05/27 18:50","price":7920},{"date":"1397/05/27 19:00","price":7877},{"date":"1397/05/27 19:10","price":7909},{"date":"1397/05/27 19:20","price":7920},{"date":"1397/05/27 19:30","price":7894},{"date":"1397/05/27 19:50","price":7898},{"date":"1397/05/27 20:00","price":7909},{"date":"1397/05/27 20:20","price":7920},{"date":"1397/05/27 21:00","price":7931},{"date":"1397/05/27 21:10","price":7909}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398