پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1495
بیشترین: 
1553
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1501
زمان: 
5/27 21:10
قیمت یوان چین امروز 27 مرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 27 مرداد 1397 , 1501 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/27 10:20","price":1553},{"date":"1397/05/27 11:00","price":1542},{"date":"1397/05/27 11:20","price":1547},{"date":"1397/05/27 11:30","price":1542},{"date":"1397/05/27 11:50","price":1546},{"date":"1397/05/27 12:00","price":1544},{"date":"1397/05/27 12:10","price":1514},{"date":"1397/05/27 12:20","price":1522},{"date":"1397/05/27 12:30","price":1530},{"date":"1397/05/27 12:50","price":1512},{"date":"1397/05/27 13:00","price":1532},{"date":"1397/05/27 13:10","price":1516},{"date":"1397/05/27 13:20","price":1526},{"date":"1397/05/27 13:30","price":1514},{"date":"1397/05/27 13:50","price":1526},{"date":"1397/05/27 14:00","price":1524},{"date":"1397/05/27 14:10","price":1526},{"date":"1397/05/27 14:20","price":1520},{"date":"1397/05/27 14:30","price":1516},{"date":"1397/05/27 14:50","price":1512},{"date":"1397/05/27 15:00","price":1516},{"date":"1397/05/27 15:10","price":1522},{"date":"1397/05/27 15:20","price":1514},{"date":"1397/05/27 15:30","price":1508},{"date":"1397/05/27 15:50","price":1512},{"date":"1397/05/27 16:00","price":1514},{"date":"1397/05/27 16:10","price":1516},{"date":"1397/05/27 16:30","price":1520},{"date":"1397/05/27 16:50","price":1510},{"date":"1397/05/27 17:00","price":1496},{"date":"1397/05/27 17:10","price":1502},{"date":"1397/05/27 17:20","price":1501},{"date":"1397/05/27 17:30","price":1504},{"date":"1397/05/27 17:50","price":1512},{"date":"1397/05/27 18:00","price":1516},{"date":"1397/05/27 18:10","price":1509},{"date":"1397/05/27 18:20","price":1507},{"date":"1397/05/27 18:30","price":1511},{"date":"1397/05/27 18:50","price":1504},{"date":"1397/05/27 19:00","price":1495},{"date":"1397/05/27 19:10","price":1501},{"date":"1397/05/27 19:20","price":1504},{"date":"1397/05/27 19:30","price":1499},{"date":"1397/05/27 20:00","price":1501},{"date":"1397/05/27 20:20","price":1504},{"date":"1397/05/27 21:00","price":1506},{"date":"1397/05/27 21:10","price":1501}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398