پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1713
بیشترین: 
1780
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1720
زمان: 
5/27 21:10
قیمت لیر ترکیه امروز 27 مرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 27 مرداد 1397 , 1720 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/27 10:20","price":1780},{"date":"1397/05/27 11:00","price":1767},{"date":"1397/05/27 11:10","price":1760},{"date":"1397/05/27 11:20","price":1772},{"date":"1397/05/27 11:30","price":1774},{"date":"1397/05/27 11:50","price":1771},{"date":"1397/05/27 12:00","price":1769},{"date":"1397/05/27 12:10","price":1734},{"date":"1397/05/27 12:20","price":1744},{"date":"1397/05/27 12:30","price":1754},{"date":"1397/05/27 12:50","price":1733},{"date":"1397/05/27 13:00","price":1756},{"date":"1397/05/27 13:10","price":1737},{"date":"1397/05/27 13:20","price":1748},{"date":"1397/05/27 13:30","price":1734},{"date":"1397/05/27 13:50","price":1748},{"date":"1397/05/27 14:00","price":1746},{"date":"1397/05/27 14:10","price":1748},{"date":"1397/05/27 14:20","price":1741},{"date":"1397/05/27 14:30","price":1737},{"date":"1397/05/27 14:50","price":1732},{"date":"1397/05/27 15:00","price":1737},{"date":"1397/05/27 15:10","price":1744},{"date":"1397/05/27 15:20","price":1734},{"date":"1397/05/27 15:30","price":1728},{"date":"1397/05/27 15:50","price":1732},{"date":"1397/05/27 16:00","price":1734},{"date":"1397/05/27 16:10","price":1737},{"date":"1397/05/27 16:30","price":1741},{"date":"1397/05/27 16:50","price":1730},{"date":"1397/05/27 17:00","price":1714},{"date":"1397/05/27 17:10","price":1726},{"date":"1397/05/27 17:20","price":1720},{"date":"1397/05/27 17:30","price":1723},{"date":"1397/05/27 17:50","price":1732},{"date":"1397/05/27 18:00","price":1737},{"date":"1397/05/27 18:10","price":1730},{"date":"1397/05/27 18:30","price":1734},{"date":"1397/05/27 18:50","price":1723},{"date":"1397/05/27 19:00","price":1713},{"date":"1397/05/27 19:10","price":1720},{"date":"1397/05/27 19:20","price":1723},{"date":"1397/05/27 19:30","price":1717},{"date":"1397/05/27 19:50","price":1718},{"date":"1397/05/27 20:00","price":1720},{"date":"1397/05/27 20:20","price":1723},{"date":"1397/05/27 21:00","price":1725},{"date":"1397/05/27 21:10","price":1720}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398