پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
13119
بیشترین: 
13626
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13172
زمان: 
5/27 21:10
قیمت پوند امروز 27 مرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 27 مرداد 1397 , 13172 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/27 10:20","price":13626},{"date":"1397/05/27 11:00","price":13526},{"date":"1397/05/27 11:10","price":13473},{"date":"1397/05/27 11:20","price":13568},{"date":"1397/05/27 11:30","price":13526},{"date":"1397/05/27 11:50","price":13561},{"date":"1397/05/27 12:00","price":13543},{"date":"1397/05/27 12:10","price":13278},{"date":"1397/05/27 12:20","price":13356},{"date":"1397/05/27 12:30","price":13426},{"date":"1397/05/27 12:50","price":13268},{"date":"1397/05/27 13:00","price":13444},{"date":"1397/05/27 13:10","price":13297},{"date":"1397/05/27 13:20","price":13385},{"date":"1397/05/27 13:30","price":13279},{"date":"1397/05/27 13:50","price":13385},{"date":"1397/05/27 14:00","price":13367},{"date":"1397/05/27 14:10","price":13385},{"date":"1397/05/27 14:20","price":13333},{"date":"1397/05/27 14:30","price":13297},{"date":"1397/05/27 14:50","price":13263},{"date":"1397/05/27 15:00","price":13297},{"date":"1397/05/27 15:10","price":13350},{"date":"1397/05/27 15:20","price":13279},{"date":"1397/05/27 15:30","price":13227},{"date":"1397/05/27 15:50","price":13263},{"date":"1397/05/27 16:00","price":13279},{"date":"1397/05/27 16:10","price":13297},{"date":"1397/05/27 16:30","price":13333},{"date":"1397/05/27 16:50","price":13245},{"date":"1397/05/27 17:00","price":13123},{"date":"1397/05/27 17:10","price":13175},{"date":"1397/05/27 17:20","price":13172},{"date":"1397/05/27 17:30","price":13190},{"date":"1397/05/27 17:50","price":13260},{"date":"1397/05/27 18:00","price":13296},{"date":"1397/05/27 18:10","price":13242},{"date":"1397/05/27 18:30","price":13254},{"date":"1397/05/27 18:50","price":13190},{"date":"1397/05/27 19:00","price":13119},{"date":"1397/05/27 19:10","price":13172},{"date":"1397/05/27 19:20","price":13190},{"date":"1397/05/27 19:30","price":13147},{"date":"1397/05/27 19:50","price":13154},{"date":"1397/05/27 20:00","price":13172},{"date":"1397/05/27 20:20","price":13190},{"date":"1397/05/27 21:00","price":13208},{"date":"1397/05/27 21:10","price":13172}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398