پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
11768
بیشترین: 
12223
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11816
زمان: 
5/27 21:10
قیمت یورو امروز 27 مرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 27 مرداد 1397 , 11816 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/27 10:20","price":12223},{"date":"1397/05/27 11:00","price":12133},{"date":"1397/05/27 11:20","price":12171},{"date":"1397/05/27 11:30","price":12133},{"date":"1397/05/27 11:50","price":12165},{"date":"1397/05/27 12:00","price":12149},{"date":"1397/05/27 12:10","price":11911},{"date":"1397/05/27 12:20","price":11981},{"date":"1397/05/27 12:30","price":12044},{"date":"1397/05/27 12:50","price":11902},{"date":"1397/05/27 13:00","price":12060},{"date":"1397/05/27 13:10","price":11928},{"date":"1397/05/27 13:20","price":12007},{"date":"1397/05/27 13:30","price":11912},{"date":"1397/05/27 13:50","price":12007},{"date":"1397/05/27 14:00","price":11991},{"date":"1397/05/27 14:10","price":12007},{"date":"1397/05/27 14:20","price":11960},{"date":"1397/05/27 14:30","price":11928},{"date":"1397/05/27 14:50","price":11897},{"date":"1397/05/27 15:00","price":11928},{"date":"1397/05/27 15:10","price":11975},{"date":"1397/05/27 15:20","price":11912},{"date":"1397/05/27 15:30","price":11865},{"date":"1397/05/27 15:50","price":11897},{"date":"1397/05/27 16:00","price":11912},{"date":"1397/05/27 16:10","price":11928},{"date":"1397/05/27 16:30","price":11960},{"date":"1397/05/27 16:50","price":11881},{"date":"1397/05/27 17:00","price":11771},{"date":"1397/05/27 17:10","price":11818},{"date":"1397/05/27 17:20","price":11816},{"date":"1397/05/27 17:30","price":11832},{"date":"1397/05/27 17:50","price":11895},{"date":"1397/05/27 18:00","price":11927},{"date":"1397/05/27 18:10","price":11879},{"date":"1397/05/27 18:20","price":11863},{"date":"1397/05/27 18:30","price":11889},{"date":"1397/05/27 18:50","price":11832},{"date":"1397/05/27 19:00","price":11768},{"date":"1397/05/27 19:10","price":11816},{"date":"1397/05/27 19:20","price":11832},{"date":"1397/05/27 19:30","price":11793},{"date":"1397/05/27 19:50","price":11800},{"date":"1397/05/27 20:00","price":11816},{"date":"1397/05/27 20:20","price":11832},{"date":"1397/05/27 21:00","price":11848},{"date":"1397/05/27 21:10","price":11816}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398