پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
385080
بیشترین: 
391240
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
386770
زمان: 
5/27 22:00
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 27 مرداد 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 27 مرداد 1397 , 386770 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/27 10:10","price":391240},{"date":"1397/05/27 11:55","price":390010},{"date":"1397/05/27 12:00","price":390620},{"date":"1397/05/27 12:05","price":390310},{"date":"1397/05/27 12:15","price":389080},{"date":"1397/05/27 12:25","price":388770},{"date":"1397/05/27 12:30","price":388160},{"date":"1397/05/27 12:40","price":386620},{"date":"1397/05/27 12:45","price":388470},{"date":"1397/05/27 12:50","price":389080},{"date":"1397/05/27 12:55","price":389390},{"date":"1397/05/27 13:05","price":388470},{"date":"1397/05/27 13:15","price":388160},{"date":"1397/05/27 13:20","price":387850},{"date":"1397/05/27 13:25","price":386620},{"date":"1397/05/27 13:30","price":388160},{"date":"1397/05/27 13:40","price":388470},{"date":"1397/05/27 13:45","price":388700},{"date":"1397/05/27 13:55","price":388540},{"date":"1397/05/27 14:00","price":388160},{"date":"1397/05/27 14:05","price":388010},{"date":"1397/05/27 14:15","price":387240},{"date":"1397/05/27 14:20","price":387850},{"date":"1397/05/27 14:25","price":387540},{"date":"1397/05/27 14:30","price":387080},{"date":"1397/05/27 14:45","price":387390},{"date":"1397/05/27 14:50","price":387700},{"date":"1397/05/27 14:55","price":388470},{"date":"1397/05/27 15:00","price":388620},{"date":"1397/05/27 15:05","price":388310},{"date":"1397/05/27 15:15","price":388010},{"date":"1397/05/27 15:25","price":386470},{"date":"1397/05/27 15:30","price":388010},{"date":"1397/05/27 15:40","price":386620},{"date":"1397/05/27 15:45","price":386930},{"date":"1397/05/27 15:50","price":387700},{"date":"1397/05/27 16:05","price":387390},{"date":"1397/05/27 16:25","price":388620},{"date":"1397/05/27 16:30","price":388310},{"date":"1397/05/27 16:40","price":387700},{"date":"1397/05/27 16:45","price":387540},{"date":"1397/05/27 16:50","price":388080},{"date":"1397/05/27 17:00","price":387850},{"date":"1397/05/27 17:10","price":388010},{"date":"1397/05/27 17:25","price":387080},{"date":"1397/05/27 17:30","price":387240},{"date":"1397/05/27 17:40","price":387700},{"date":"1397/05/27 17:50","price":387540},{"date":"1397/05/27 17:55","price":387240},{"date":"1397/05/27 18:05","price":387470},{"date":"1397/05/27 18:15","price":387850},{"date":"1397/05/27 18:20","price":387700},{"date":"1397/05/27 18:25","price":387540},{"date":"1397/05/27 18:30","price":387080},{"date":"1397/05/27 18:40","price":386770},{"date":"1397/05/27 18:45","price":386930},{"date":"1397/05/27 18:50","price":386620},{"date":"1397/05/27 18:55","price":386160},{"date":"1397/05/27 19:00","price":385700},{"date":"1397/05/27 19:05","price":386620},{"date":"1397/05/27 19:10","price":386000},{"date":"1397/05/27 19:15","price":385080},{"date":"1397/05/27 19:25","price":386390},{"date":"1397/05/27 19:30","price":385850},{"date":"1397/05/27 19:40","price":385080},{"date":"1397/05/27 19:55","price":385700},{"date":"1397/05/27 20:00","price":385230},{"date":"1397/05/27 20:05","price":386000},{"date":"1397/05/27 20:10","price":386080},{"date":"1397/05/27 20:15","price":386240},{"date":"1397/05/27 20:20","price":386390},{"date":"1397/05/27 20:25","price":385540},{"date":"1397/05/27 20:30","price":386160},{"date":"1397/05/27 20:40","price":386310},{"date":"1397/05/27 20:50","price":385770},{"date":"1397/05/27 20:55","price":386240},{"date":"1397/05/27 21:00","price":387080},{"date":"1397/05/27 21:15","price":386770},{"date":"1397/05/27 21:20","price":386310},{"date":"1397/05/27 21:25","price":386160},{"date":"1397/05/27 21:40","price":386310},{"date":"1397/05/27 21:45","price":386620},{"date":"1397/05/27 21:50","price":386000},{"date":"1397/05/27 21:55","price":386620},{"date":"1397/05/27 22:00","price":386770}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398