پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
288810
بیشترین: 
293430
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
290080
زمان: 
5/27 22:00
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 27 مرداد 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 27 مرداد 1397 , 290080 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/27 10:10","price":293430},{"date":"1397/05/27 11:55","price":292510},{"date":"1397/05/27 12:00","price":292970},{"date":"1397/05/27 12:05","price":292740},{"date":"1397/05/27 12:15","price":291810},{"date":"1397/05/27 12:25","price":291580},{"date":"1397/05/27 12:30","price":291120},{"date":"1397/05/27 12:40","price":289970},{"date":"1397/05/27 12:45","price":291350},{"date":"1397/05/27 12:50","price":291810},{"date":"1397/05/27 12:55","price":292050},{"date":"1397/05/27 13:05","price":291350},{"date":"1397/05/27 13:15","price":291120},{"date":"1397/05/27 13:20","price":290780},{"date":"1397/05/27 13:25","price":289970},{"date":"1397/05/27 13:30","price":291120},{"date":"1397/05/27 13:40","price":291350},{"date":"1397/05/27 13:45","price":291530},{"date":"1397/05/27 13:55","price":291410},{"date":"1397/05/27 14:00","price":291120},{"date":"1397/05/27 14:05","price":291010},{"date":"1397/05/27 14:15","price":290430},{"date":"1397/05/27 14:20","price":290890},{"date":"1397/05/27 14:25","price":290660},{"date":"1397/05/27 14:30","price":290310},{"date":"1397/05/27 14:45","price":290550},{"date":"1397/05/27 14:50","price":290780},{"date":"1397/05/27 14:55","price":291350},{"date":"1397/05/27 15:00","price":291470},{"date":"1397/05/27 15:05","price":291240},{"date":"1397/05/27 15:15","price":291010},{"date":"1397/05/27 15:25","price":289850},{"date":"1397/05/27 15:30","price":291010},{"date":"1397/05/27 15:40","price":289970},{"date":"1397/05/27 15:45","price":290200},{"date":"1397/05/27 15:50","price":290780},{"date":"1397/05/27 16:05","price":290550},{"date":"1397/05/27 16:25","price":291470},{"date":"1397/05/27 16:30","price":291240},{"date":"1397/05/27 16:40","price":290780},{"date":"1397/05/27 16:45","price":290660},{"date":"1397/05/27 16:50","price":291060},{"date":"1397/05/27 17:00","price":290890},{"date":"1397/05/27 17:10","price":291010},{"date":"1397/05/27 17:25","price":290310},{"date":"1397/05/27 17:30","price":290430},{"date":"1397/05/27 17:40","price":290780},{"date":"1397/05/27 17:50","price":290660},{"date":"1397/05/27 17:55","price":290430},{"date":"1397/05/27 18:05","price":290600},{"date":"1397/05/27 18:15","price":290890},{"date":"1397/05/27 18:20","price":290780},{"date":"1397/05/27 18:25","price":290660},{"date":"1397/05/27 18:30","price":290310},{"date":"1397/05/27 18:40","price":290080},{"date":"1397/05/27 18:45","price":290200},{"date":"1397/05/27 18:50","price":289970},{"date":"1397/05/27 18:55","price":289620},{"date":"1397/05/27 19:00","price":289280},{"date":"1397/05/27 19:05","price":289970},{"date":"1397/05/27 19:10","price":289510},{"date":"1397/05/27 19:15","price":288810},{"date":"1397/05/27 19:25","price":289790},{"date":"1397/05/27 19:30","price":289390},{"date":"1397/05/27 19:40","price":288810},{"date":"1397/05/27 19:55","price":289280},{"date":"1397/05/27 20:00","price":288930},{"date":"1397/05/27 20:05","price":289510},{"date":"1397/05/27 20:10","price":289560},{"date":"1397/05/27 20:15","price":289680},{"date":"1397/05/27 20:20","price":289790},{"date":"1397/05/27 20:25","price":289160},{"date":"1397/05/27 20:30","price":289620},{"date":"1397/05/27 20:40","price":289740},{"date":"1397/05/27 20:50","price":289330},{"date":"1397/05/27 20:55","price":289680},{"date":"1397/05/27 21:00","price":290310},{"date":"1397/05/27 21:15","price":290080},{"date":"1397/05/27 21:20","price":289740},{"date":"1397/05/27 21:25","price":289620},{"date":"1397/05/27 21:40","price":289740},{"date":"1397/05/27 21:45","price":289970},{"date":"1397/05/27 21:50","price":289510},{"date":"1397/05/27 21:55","price":289970},{"date":"1397/05/27 22:00","price":290080}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398