پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1634100
بیشترین: 
1693700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1640700
زمان: 
5/27 21:05
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 27 مرداد 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 27 مرداد 1397 , 1640700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/27 10:00","price":1687100},{"date":"1397/05/27 11:30","price":1691500},{"date":"1397/05/27 11:40","price":1687100},{"date":"1397/05/27 11:45","price":1693700},{"date":"1397/05/27 12:00","price":1689300},{"date":"1397/05/27 12:05","price":1684800},{"date":"1397/05/27 12:10","price":1673800},{"date":"1397/05/27 12:15","price":1669400},{"date":"1397/05/27 12:20","price":1671600},{"date":"1397/05/27 12:25","price":1682600},{"date":"1397/05/27 12:40","price":1665000},{"date":"1397/05/27 12:45","price":1662800},{"date":"1397/05/27 12:50","price":1669400},{"date":"1397/05/27 12:55","price":1682600},{"date":"1397/05/27 13:00","price":1673800},{"date":"1397/05/27 13:05","price":1678200},{"date":"1397/05/27 13:15","price":1682600},{"date":"1397/05/27 13:20","price":1678200},{"date":"1397/05/27 13:25","price":1671600},{"date":"1397/05/27 13:30","price":1673800},{"date":"1397/05/27 13:40","price":1678200},{"date":"1397/05/27 13:45","price":1680400},{"date":"1397/05/27 13:50","price":1682600},{"date":"1397/05/27 14:00","price":1678200},{"date":"1397/05/27 14:05","price":1680400},{"date":"1397/05/27 14:15","price":1673800},{"date":"1397/05/27 14:20","price":1676000},{"date":"1397/05/27 14:25","price":1671600},{"date":"1397/05/27 14:30","price":1669400},{"date":"1397/05/27 14:45","price":1673800},{"date":"1397/05/27 14:55","price":1671600},{"date":"1397/05/27 15:00","price":1678200},{"date":"1397/05/27 15:05","price":1673800},{"date":"1397/05/27 15:10","price":1671600},{"date":"1397/05/27 15:15","price":1669400},{"date":"1397/05/27 15:25","price":1667200},{"date":"1397/05/27 15:30","price":1669400},{"date":"1397/05/27 15:40","price":1673800},{"date":"1397/05/27 15:45","price":1667200},{"date":"1397/05/27 15:50","price":1666700},{"date":"1397/05/27 15:55","price":1671600},{"date":"1397/05/27 16:05","price":1669400},{"date":"1397/05/27 16:20","price":1673800},{"date":"1397/05/27 16:25","price":1678200},{"date":"1397/05/27 16:30","price":1669400},{"date":"1397/05/27 16:40","price":1663600},{"date":"1397/05/27 16:45","price":1656100},{"date":"1397/05/27 16:50","price":1658300},{"date":"1397/05/27 17:05","price":1660600},{"date":"1397/05/27 17:10","price":1649500},{"date":"1397/05/27 17:15","price":1645500},{"date":"1397/05/27 17:20","price":1642900},{"date":"1397/05/27 17:25","price":1650400},{"date":"1397/05/27 17:30","price":1649500},{"date":"1397/05/27 17:40","price":1647300},{"date":"1397/05/27 17:45","price":1649500},{"date":"1397/05/27 17:50","price":1653900},{"date":"1397/05/27 17:55","price":1651700},{"date":"1397/05/27 18:15","price":1647300},{"date":"1397/05/27 18:25","price":1653900},{"date":"1397/05/27 18:30","price":1647300},{"date":"1397/05/27 18:45","price":1640700},{"date":"1397/05/27 18:50","price":1636300},{"date":"1397/05/27 18:55","price":1634100},{"date":"1397/05/27 19:05","price":1636300},{"date":"1397/05/27 19:10","price":1638500},{"date":"1397/05/27 19:20","price":1640700},{"date":"1397/05/27 19:25","price":1636300},{"date":"1397/05/27 19:45","price":1638500},{"date":"1397/05/27 19:55","price":1640700},{"date":"1397/05/27 20:00","price":1638500},{"date":"1397/05/27 20:10","price":1640700},{"date":"1397/05/27 20:15","price":1638500},{"date":"1397/05/27 20:25","price":1645100},{"date":"1397/05/27 21:00","price":1642900},{"date":"1397/05/27 21:05","price":1640700}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398