کمترین: 
3062.2
بیشترین: 
3062.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3062.2
زمان: 
5/27 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 27 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 27 مرداد 1397 , 3062.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/27 09:20","price":3062.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398