کمترین: 
11170.4
بیشترین: 
11170.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.4
زمان: 
5/27 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 27 مرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 27 مرداد 1397 , 11170.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/27 09:20","price":11170.4}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398