کمترین: 
57.8
بیشترین: 
57.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.8
زمان: 
5/27 09:20
قیمت افغانی امروز 27 مرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 27 مرداد 1397 , 57.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/27 09:20","price":57.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398