کمترین: 
3211
بیشترین: 
3211
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3211
زمان: 
5/27 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 27 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 27 مرداد 1397 , 3211 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/27 09:20","price":3211}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398