کمترین: 
3799.4
بیشترین: 
3799.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3799.4
زمان: 
5/27 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 27 مرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 27 مرداد 1397 , 3799.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/27 09:20","price":3799.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398