کمترین: 
5354.8
بیشترین: 
5354.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5354.8
زمان: 
5/27 09:20
قیمت پوند امروز 27 مرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 27 مرداد 1397 , 5354.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/27 09:20","price":5354.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398