پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1252000
بیشترین: 
1280000
قیمت تقلبی: 
1269000
زمان: 
5/27 22:40
قیمت آبشده شنبه ای امروز 27 مرداد 1397
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 27 مرداد 1397 , 1269000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/27 09:10","price":1275000},{"date":"1397/05/27 13:15","price":1261000},{"date":"1397/05/27 13:20","price":1274500},{"date":"1397/05/27 13:25","price":1274000},{"date":"1397/05/27 13:30","price":1261000},{"date":"1397/05/27 13:40","price":1274000},{"date":"1397/05/27 13:45","price":1276000},{"date":"1397/05/27 13:55","price":1261000},{"date":"1397/05/27 14:00","price":1279000},{"date":"1397/05/27 14:05","price":1260000},{"date":"1397/05/27 14:10","price":1278000},{"date":"1397/05/27 14:15","price":1276000},{"date":"1397/05/27 14:20","price":1277000},{"date":"1397/05/27 14:30","price":1276000},{"date":"1397/05/27 14:45","price":1277000},{"date":"1397/05/27 14:50","price":1259000},{"date":"1397/05/27 14:55","price":1280000},{"date":"1397/05/27 15:00","price":1263000},{"date":"1397/05/27 15:05","price":1261000},{"date":"1397/05/27 15:10","price":1260000},{"date":"1397/05/27 15:25","price":1255000},{"date":"1397/05/27 15:30","price":1261000},{"date":"1397/05/27 15:40","price":1272000},{"date":"1397/05/27 15:45","price":1273000},{"date":"1397/05/27 15:50","price":1260000},{"date":"1397/05/27 16:05","price":1276000},{"date":"1397/05/27 16:10","price":1275000},{"date":"1397/05/27 16:15","price":1274000},{"date":"1397/05/27 16:20","price":1278000},{"date":"1397/05/27 16:25","price":1263000},{"date":"1397/05/27 16:30","price":1261000},{"date":"1397/05/27 16:40","price":1259000},{"date":"1397/05/27 16:50","price":1261000},{"date":"1397/05/27 17:00","price":1260000},{"date":"1397/05/27 17:10","price":1261000},{"date":"1397/05/27 17:25","price":1257000},{"date":"1397/05/27 17:30","price":1258000},{"date":"1397/05/27 17:40","price":1260000},{"date":"1397/05/27 17:50","price":1259000},{"date":"1397/05/27 18:15","price":1261000},{"date":"1397/05/27 18:20","price":1260000},{"date":"1397/05/27 18:25","price":1259000},{"date":"1397/05/27 18:30","price":1257000},{"date":"1397/05/27 18:40","price":1255000},{"date":"1397/05/27 18:45","price":1257000},{"date":"1397/05/27 18:55","price":1268000},{"date":"1397/05/27 19:00","price":1252000},{"date":"1397/05/27 19:05","price":1265000},{"date":"1397/05/27 19:10","price":1254000},{"date":"1397/05/27 19:15","price":1261000},{"date":"1397/05/27 19:25","price":1266000},{"date":"1397/05/27 19:30","price":1264000},{"date":"1397/05/27 19:40","price":1263000},{"date":"1397/05/27 19:45","price":1262000},{"date":"1397/05/27 19:50","price":1261000},{"date":"1397/05/27 19:55","price":1263000},{"date":"1397/05/27 20:05","price":1255000},{"date":"1397/05/27 20:10","price":1263000},{"date":"1397/05/27 20:15","price":1255000},{"date":"1397/05/27 20:20","price":1256000},{"date":"1397/05/27 20:25","price":1252000},{"date":"1397/05/27 20:30","price":1256000},{"date":"1397/05/27 20:40","price":1265000},{"date":"1397/05/27 20:45","price":1267000},{"date":"1397/05/27 20:55","price":1255000},{"date":"1397/05/27 21:00","price":1258000},{"date":"1397/05/27 21:10","price":1266000},{"date":"1397/05/27 21:15","price":1266500},{"date":"1397/05/27 21:20","price":1255000},{"date":"1397/05/27 21:25","price":1254000},{"date":"1397/05/27 21:30","price":1267000},{"date":"1397/05/27 21:40","price":1255000},{"date":"1397/05/27 21:45","price":1257000},{"date":"1397/05/27 21:50","price":1253000},{"date":"1397/05/27 21:55","price":1257000},{"date":"1397/05/27 22:00","price":1266000},{"date":"1397/05/27 22:40","price":1269000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398