کمترین: 
2.099
بیشترین: 
2.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0994
زمان: 
5/27 02:08
قیمت نفت کوره امروز 27 مرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 27 مرداد 1397 , 2.0994 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/27 00:08","price":2.1},{"date":"1397/05/27 01:08","price":2.099},{"date":"1397/05/27 02:08","price":2.0994}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398