کمترین: 
71.76
بیشترین: 
71.84
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.8
زمان: 
5/27 02:08
قیمت نفت برنت امروز 27 مرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 27 مرداد 1397 , 71.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/27 00:08","price":71.84},{"date":"1397/05/27 01:08","price":71.76},{"date":"1397/05/27 02:08","price":71.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398