پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1263400
بیشترین: 
1318500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1272100
زمان: 
5/27 21:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 27 مرداد 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 27 مرداد 1397 , 1272100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/27 00:00","price":1316300},{"date":"1397/05/27 00:05","price":1316100},{"date":"1397/05/27 00:10","price":1316200},{"date":"1397/05/27 00:15","price":1316100},{"date":"1397/05/27 00:25","price":1316200},{"date":"1397/05/27 00:30","price":1316100},{"date":"1397/05/27 00:40","price":1316200},{"date":"1397/05/27 01:00","price":1316100},{"date":"1397/05/27 01:20","price":1316200},{"date":"1397/05/27 01:25","price":1316100},{"date":"1397/05/27 01:30","price":1316200},{"date":"1397/05/27 01:40","price":1316100},{"date":"1397/05/27 10:55","price":1306400},{"date":"1397/05/27 11:15","price":1312200},{"date":"1397/05/27 11:20","price":1310400},{"date":"1397/05/27 11:25","price":1318500},{"date":"1397/05/27 11:30","price":1313300},{"date":"1397/05/27 11:40","price":1309800},{"date":"1397/05/27 11:50","price":1308100},{"date":"1397/05/27 11:55","price":1289900},{"date":"1397/05/27 12:10","price":1282000},{"date":"1397/05/27 12:15","price":1289900},{"date":"1397/05/27 12:20","price":1291600},{"date":"1397/05/27 12:25","price":1295000},{"date":"1397/05/27 12:30","price":1296700},{"date":"1397/05/27 12:40","price":1281400},{"date":"1397/05/27 12:45","price":1284800},{"date":"1397/05/27 12:50","price":1291600},{"date":"1397/05/27 12:55","price":1295000},{"date":"1397/05/27 13:00","price":1285900},{"date":"1397/05/27 13:05","price":1289300},{"date":"1397/05/27 13:15","price":1292800},{"date":"1397/05/27 13:20","price":1284200},{"date":"1397/05/27 13:25","price":1280900},{"date":"1397/05/27 13:30","price":1291000},{"date":"1397/05/27 13:40","price":1285900},{"date":"1397/05/27 13:45","price":1296200},{"date":"1397/05/27 13:50","price":1285900},{"date":"1397/05/27 13:55","price":1296200},{"date":"1397/05/27 14:00","price":1292800},{"date":"1397/05/27 14:05","price":1289300},{"date":"1397/05/27 14:10","price":1291000},{"date":"1397/05/27 14:15","price":1287700},{"date":"1397/05/27 14:20","price":1284200},{"date":"1397/05/27 14:30","price":1279100},{"date":"1397/05/27 14:45","price":1280900},{"date":"1397/05/27 14:50","price":1284200},{"date":"1397/05/27 15:00","price":1289300},{"date":"1397/05/27 15:10","price":1284200},{"date":"1397/05/27 15:15","price":1282500},{"date":"1397/05/27 15:25","price":1277400},{"date":"1397/05/27 15:30","price":1280900},{"date":"1397/05/27 15:40","price":1284200},{"date":"1397/05/27 15:45","price":1280900},{"date":"1397/05/27 15:55","price":1282500},{"date":"1397/05/27 16:05","price":1284200},{"date":"1397/05/27 16:10","price":1280900},{"date":"1397/05/27 16:15","price":1284200},{"date":"1397/05/27 16:25","price":1287700},{"date":"1397/05/27 16:30","price":1280900},{"date":"1397/05/27 16:40","price":1279100},{"date":"1397/05/27 16:45","price":1272300},{"date":"1397/05/27 16:50","price":1267300},{"date":"1397/05/27 17:00","price":1272300},{"date":"1397/05/27 17:10","price":1278400},{"date":"1397/05/27 17:15","price":1273800},{"date":"1397/05/27 17:25","price":1278900},{"date":"1397/05/27 17:45","price":1280600},{"date":"1397/05/27 17:50","price":1282400},{"date":"1397/05/27 18:00","price":1278900},{"date":"1397/05/27 18:10","price":1280600},{"date":"1397/05/27 18:15","price":1275600},{"date":"1397/05/27 18:20","price":1277200},{"date":"1397/05/27 18:25","price":1280000},{"date":"1397/05/27 18:30","price":1277200},{"date":"1397/05/27 18:40","price":1275600},{"date":"1397/05/27 18:45","price":1269600},{"date":"1397/05/27 18:50","price":1268600},{"date":"1397/05/27 18:55","price":1266900},{"date":"1397/05/27 19:00","price":1264500},{"date":"1397/05/27 19:05","price":1272100},{"date":"1397/05/27 19:10","price":1273800},{"date":"1397/05/27 19:25","price":1269600},{"date":"1397/05/27 19:30","price":1263400},{"date":"1397/05/27 19:40","price":1266900},{"date":"1397/05/27 19:45","price":1270400},{"date":"1397/05/27 19:50","price":1268600},{"date":"1397/05/27 19:55","price":1272100},{"date":"1397/05/27 20:00","price":1270400},{"date":"1397/05/27 20:05","price":1273800},{"date":"1397/05/27 20:10","price":1275600},{"date":"1397/05/27 20:15","price":1273800},{"date":"1397/05/27 20:50","price":1275600},{"date":"1397/05/27 21:00","price":1272100}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398