پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1269600
بیشترین: 
1324700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1278300
زمان: 
5/27 21:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 27 مرداد 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 27 مرداد 1397 , 1278300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/27 00:00","price":1322500},{"date":"1397/05/27 00:05","price":1322300},{"date":"1397/05/27 00:10","price":1322400},{"date":"1397/05/27 00:15","price":1322300},{"date":"1397/05/27 00:25","price":1322400},{"date":"1397/05/27 00:30","price":1322300},{"date":"1397/05/27 00:40","price":1322400},{"date":"1397/05/27 00:45","price":1322300},{"date":"1397/05/27 00:55","price":1322400},{"date":"1397/05/27 01:00","price":1322300},{"date":"1397/05/27 01:20","price":1322400},{"date":"1397/05/27 01:25","price":1322300},{"date":"1397/05/27 01:30","price":1322400},{"date":"1397/05/27 01:40","price":1322300},{"date":"1397/05/27 10:55","price":1312600},{"date":"1397/05/27 11:15","price":1318400},{"date":"1397/05/27 11:20","price":1316600},{"date":"1397/05/27 11:25","price":1324700},{"date":"1397/05/27 11:30","price":1319500},{"date":"1397/05/27 11:40","price":1316000},{"date":"1397/05/27 11:50","price":1314300},{"date":"1397/05/27 11:55","price":1296100},{"date":"1397/05/27 12:10","price":1288200},{"date":"1397/05/27 12:15","price":1296100},{"date":"1397/05/27 12:20","price":1297800},{"date":"1397/05/27 12:25","price":1301200},{"date":"1397/05/27 12:30","price":1302900},{"date":"1397/05/27 12:40","price":1287600},{"date":"1397/05/27 12:45","price":1291000},{"date":"1397/05/27 12:50","price":1297800},{"date":"1397/05/27 12:55","price":1301200},{"date":"1397/05/27 13:00","price":1292100},{"date":"1397/05/27 13:05","price":1295500},{"date":"1397/05/27 13:15","price":1298900},{"date":"1397/05/27 13:20","price":1290400},{"date":"1397/05/27 13:25","price":1287100},{"date":"1397/05/27 13:30","price":1297200},{"date":"1397/05/27 13:40","price":1292100},{"date":"1397/05/27 13:45","price":1302400},{"date":"1397/05/27 13:50","price":1292100},{"date":"1397/05/27 13:55","price":1302400},{"date":"1397/05/27 14:00","price":1298900},{"date":"1397/05/27 14:05","price":1295500},{"date":"1397/05/27 14:10","price":1297200},{"date":"1397/05/27 14:15","price":1293900},{"date":"1397/05/27 14:20","price":1290400},{"date":"1397/05/27 14:30","price":1285300},{"date":"1397/05/27 14:45","price":1287100},{"date":"1397/05/27 14:50","price":1290400},{"date":"1397/05/27 15:00","price":1295500},{"date":"1397/05/27 15:10","price":1290400},{"date":"1397/05/27 15:15","price":1288700},{"date":"1397/05/27 15:25","price":1283600},{"date":"1397/05/27 15:30","price":1287100},{"date":"1397/05/27 15:40","price":1290400},{"date":"1397/05/27 15:45","price":1287100},{"date":"1397/05/27 15:55","price":1288700},{"date":"1397/05/27 16:05","price":1290400},{"date":"1397/05/27 16:10","price":1287100},{"date":"1397/05/27 16:15","price":1290400},{"date":"1397/05/27 16:25","price":1293900},{"date":"1397/05/27 16:30","price":1287100},{"date":"1397/05/27 16:40","price":1285300},{"date":"1397/05/27 16:45","price":1278500},{"date":"1397/05/27 16:50","price":1273400},{"date":"1397/05/27 17:00","price":1278500},{"date":"1397/05/27 17:10","price":1284600},{"date":"1397/05/27 17:15","price":1280000},{"date":"1397/05/27 17:25","price":1285100},{"date":"1397/05/27 17:45","price":1286800},{"date":"1397/05/27 17:50","price":1288500},{"date":"1397/05/27 18:00","price":1285100},{"date":"1397/05/27 18:10","price":1286800},{"date":"1397/05/27 18:15","price":1281700},{"date":"1397/05/27 18:20","price":1283300},{"date":"1397/05/27 18:25","price":1286200},{"date":"1397/05/27 18:30","price":1283300},{"date":"1397/05/27 18:40","price":1281700},{"date":"1397/05/27 18:45","price":1275800},{"date":"1397/05/27 18:50","price":1274800},{"date":"1397/05/27 18:55","price":1273100},{"date":"1397/05/27 19:00","price":1270700},{"date":"1397/05/27 19:05","price":1278300},{"date":"1397/05/27 19:10","price":1280000},{"date":"1397/05/27 19:25","price":1275800},{"date":"1397/05/27 19:30","price":1269600},{"date":"1397/05/27 19:40","price":1273100},{"date":"1397/05/27 19:45","price":1276500},{"date":"1397/05/27 19:50","price":1274800},{"date":"1397/05/27 19:55","price":1278300},{"date":"1397/05/27 20:00","price":1276500},{"date":"1397/05/27 20:05","price":1280000},{"date":"1397/05/27 20:10","price":1281700},{"date":"1397/05/27 20:15","price":1280000},{"date":"1397/05/27 20:50","price":1281700},{"date":"1397/05/27 21:00","price":1278300}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398