پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1268000
بیشترین: 
1291000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1270000
زمان: 
5/26 22:00
قیمت مثقال طلا امروز 26 مرداد 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 26 مرداد 1397 , 1270000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/26 13:00","price":1280000},{"date":"1397/05/26 13:15","price":1286000},{"date":"1397/05/26 13:25","price":1288000},{"date":"1397/05/26 13:40","price":1291000},{"date":"1397/05/26 13:45","price":1290000},{"date":"1397/05/26 14:00","price":1288000},{"date":"1397/05/26 14:05","price":1287000},{"date":"1397/05/26 14:10","price":1289000},{"date":"1397/05/26 14:15","price":1287000},{"date":"1397/05/26 14:20","price":1286000},{"date":"1397/05/26 14:25","price":1288000},{"date":"1397/05/26 14:35","price":1286000},{"date":"1397/05/26 14:45","price":1285000},{"date":"1397/05/26 14:55","price":1283000},{"date":"1397/05/26 15:00","price":1285000},{"date":"1397/05/26 15:20","price":1288000},{"date":"1397/05/26 16:05","price":1286000},{"date":"1397/05/26 16:10","price":1285000},{"date":"1397/05/26 16:20","price":1283000},{"date":"1397/05/26 16:30","price":1285000},{"date":"1397/05/26 16:45","price":1283000},{"date":"1397/05/26 16:50","price":1282000},{"date":"1397/05/26 16:55","price":1280000},{"date":"1397/05/26 17:00","price":1284000},{"date":"1397/05/26 17:10","price":1283000},{"date":"1397/05/26 17:20","price":1282000},{"date":"1397/05/26 17:30","price":1284000},{"date":"1397/05/26 17:45","price":1282000},{"date":"1397/05/26 17:55","price":1281000},{"date":"1397/05/26 18:05","price":1279000},{"date":"1397/05/26 18:15","price":1278000},{"date":"1397/05/26 18:20","price":1276000},{"date":"1397/05/26 18:25","price":1273000},{"date":"1397/05/26 18:40","price":1276000},{"date":"1397/05/26 18:45","price":1278000},{"date":"1397/05/26 19:05","price":1276000},{"date":"1397/05/26 19:10","price":1277000},{"date":"1397/05/26 21:00","price":1269000},{"date":"1397/05/26 21:05","price":1268000},{"date":"1397/05/26 21:20","price":1270000},{"date":"1397/05/26 21:25","price":1271000},{"date":"1397/05/26 21:30","price":1268000},{"date":"1397/05/26 22:00","price":1270000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398