پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1687100
بیشترین: 
1726800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1689300
زمان: 
5/26 21:10
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 26 مرداد 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 26 مرداد 1397 , 1689300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/26 12:55","price":1691500},{"date":"1397/05/26 13:00","price":1702500},{"date":"1397/05/26 13:15","price":1709100},{"date":"1397/05/26 13:20","price":1713600},{"date":"1397/05/26 13:30","price":1718000},{"date":"1397/05/26 13:40","price":1720200},{"date":"1397/05/26 13:45","price":1713600},{"date":"1397/05/26 14:00","price":1710500},{"date":"1397/05/26 14:05","price":1717100},{"date":"1397/05/26 14:10","price":1724600},{"date":"1397/05/26 14:15","price":1715800},{"date":"1397/05/26 14:20","price":1720200},{"date":"1397/05/26 14:25","price":1715800},{"date":"1397/05/26 14:35","price":1709100},{"date":"1397/05/26 14:40","price":1711300},{"date":"1397/05/26 14:45","price":1708300},{"date":"1397/05/26 14:55","price":1706900},{"date":"1397/05/26 15:00","price":1718000},{"date":"1397/05/26 15:05","price":1720200},{"date":"1397/05/26 15:15","price":1715800},{"date":"1397/05/26 15:20","price":1726800},{"date":"1397/05/26 15:30","price":1720200},{"date":"1397/05/26 15:40","price":1724600},{"date":"1397/05/26 15:45","price":1722400},{"date":"1397/05/26 15:50","price":1726800},{"date":"1397/05/26 15:55","price":1720200},{"date":"1397/05/26 16:10","price":1713600},{"date":"1397/05/26 16:15","price":1709100},{"date":"1397/05/26 16:25","price":1718000},{"date":"1397/05/26 16:50","price":1711300},{"date":"1397/05/26 17:00","price":1720200},{"date":"1397/05/26 17:05","price":1722400},{"date":"1397/05/26 17:15","price":1713600},{"date":"1397/05/26 17:20","price":1706900},{"date":"1397/05/26 17:30","price":1704700},{"date":"1397/05/26 17:50","price":1709100},{"date":"1397/05/26 18:00","price":1711300},{"date":"1397/05/26 18:05","price":1706900},{"date":"1397/05/26 18:15","price":1704700},{"date":"1397/05/26 18:20","price":1702500},{"date":"1397/05/26 18:25","price":1689300},{"date":"1397/05/26 18:30","price":1695900},{"date":"1397/05/26 18:40","price":1698100},{"date":"1397/05/26 18:45","price":1702500},{"date":"1397/05/26 19:00","price":1704700},{"date":"1397/05/26 19:05","price":1702500},{"date":"1397/05/26 21:00","price":1691500},{"date":"1397/05/26 21:05","price":1687100},{"date":"1397/05/26 21:10","price":1689300}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398