پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1269000
بیشترین: 
1292000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1272000
زمان: 
5/26 23:55
قیمت آبشده نقدی امروز 26 مرداد 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 26 مرداد 1397 , 1272000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/26 12:10","price":1279000},{"date":"1397/05/26 12:25","price":1281000},{"date":"1397/05/26 12:30","price":1280000},{"date":"1397/05/26 12:40","price":1282000},{"date":"1397/05/26 12:50","price":1283000},{"date":"1397/05/26 13:00","price":1281000},{"date":"1397/05/26 13:05","price":1282000},{"date":"1397/05/26 13:15","price":1288000},{"date":"1397/05/26 13:25","price":1289000},{"date":"1397/05/26 13:30","price":1290000},{"date":"1397/05/26 13:40","price":1292000},{"date":"1397/05/26 13:45","price":1290000},{"date":"1397/05/26 14:00","price":1289000},{"date":"1397/05/26 14:05","price":1288000},{"date":"1397/05/26 14:10","price":1289000},{"date":"1397/05/26 14:15","price":1288000},{"date":"1397/05/26 14:20","price":1287000},{"date":"1397/05/26 14:25","price":1288000},{"date":"1397/05/26 14:30","price":1289000},{"date":"1397/05/26 14:35","price":1288000},{"date":"1397/05/26 14:40","price":1287000},{"date":"1397/05/26 14:45","price":1285000},{"date":"1397/05/26 14:50","price":1286000},{"date":"1397/05/26 14:55","price":1285000},{"date":"1397/05/26 15:00","price":1286000},{"date":"1397/05/26 15:05","price":1287000},{"date":"1397/05/26 15:20","price":1288000},{"date":"1397/05/26 15:25","price":1289000},{"date":"1397/05/26 16:00","price":1288000},{"date":"1397/05/26 16:05","price":1287000},{"date":"1397/05/26 16:10","price":1286000},{"date":"1397/05/26 16:15","price":1285000},{"date":"1397/05/26 16:20","price":1284000},{"date":"1397/05/26 16:30","price":1286000},{"date":"1397/05/26 16:40","price":1285000},{"date":"1397/05/26 16:45","price":1284000},{"date":"1397/05/26 16:50","price":1282000},{"date":"1397/05/26 17:00","price":1285000},{"date":"1397/05/26 17:05","price":1284000},{"date":"1397/05/26 17:15","price":1283000},{"date":"1397/05/26 17:20","price":1282000},{"date":"1397/05/26 17:30","price":1284000},{"date":"1397/05/26 17:45","price":1283000},{"date":"1397/05/26 17:55","price":1282000},{"date":"1397/05/26 18:05","price":1281000},{"date":"1397/05/26 18:15","price":1280000},{"date":"1397/05/26 18:20","price":1278000},{"date":"1397/05/26 18:25","price":1274000},{"date":"1397/05/26 18:40","price":1276000},{"date":"1397/05/26 18:45","price":1278000},{"date":"1397/05/26 19:05","price":1277000},{"date":"1397/05/26 19:10","price":1278000},{"date":"1397/05/26 19:15","price":1277000},{"date":"1397/05/26 19:55","price":1276000},{"date":"1397/05/26 20:15","price":1275000},{"date":"1397/05/26 20:25","price":1276000},{"date":"1397/05/26 20:50","price":1277000},{"date":"1397/05/26 21:00","price":1269000},{"date":"1397/05/26 21:15","price":1270000},{"date":"1397/05/26 21:20","price":1271000},{"date":"1397/05/26 21:25","price":1270000},{"date":"1397/05/26 21:30","price":1269000},{"date":"1397/05/26 21:40","price":1270000},{"date":"1397/05/26 21:45","price":1269000},{"date":"1397/05/26 21:55","price":1270000},{"date":"1397/05/26 22:00","price":1271000},{"date":"1397/05/26 22:05","price":1270000},{"date":"1397/05/26 22:10","price":1271000},{"date":"1397/05/26 22:20","price":1270000},{"date":"1397/05/26 22:40","price":1271000},{"date":"1397/05/26 22:55","price":1270000},{"date":"1397/05/26 23:00","price":1271000},{"date":"1397/05/26 23:45","price":1270000},{"date":"1397/05/26 23:55","price":1272000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398