پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
65.34
بیشترین: 
66.27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.94
زمان: 
5/26 23:08
قیمت نفت سبک امروز 26 مرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 26 مرداد 1397 , 65.94 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/26 02:08","price":65.46},{"date":"1397/05/26 03:08","price":65.41},{"date":"1397/05/26 04:08","price":65.38},{"date":"1397/05/26 04:32","price":65.42},{"date":"1397/05/26 05:08","price":65.34},{"date":"1397/05/26 06:08","price":65.44},{"date":"1397/05/26 07:08","price":65.42},{"date":"1397/05/26 09:08","price":65.44},{"date":"1397/05/26 10:08","price":65.42},{"date":"1397/05/26 11:08","price":65.39},{"date":"1397/05/26 12:08","price":65.5},{"date":"1397/05/26 13:08","price":65.64},{"date":"1397/05/26 14:08","price":65.69},{"date":"1397/05/26 14:32","price":65.62},{"date":"1397/05/26 15:08","price":65.77},{"date":"1397/05/26 16:08","price":65.83},{"date":"1397/05/26 17:08","price":65.97},{"date":"1397/05/26 18:08","price":66.27},{"date":"1397/05/26 19:08","price":65.94},{"date":"1397/05/26 21:08","price":65.77},{"date":"1397/05/26 22:08","price":65.48},{"date":"1397/05/26 23:08","price":65.94}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398