کمترین: 
1173.95
بیشترین: 
1177.06
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1175.76
زمان: 
5/26 10:30
قیمت اونس طلا امروز 26 مرداد 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 26 مرداد 1397 , 1175.76 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/26 01:30","price":1173.95},{"date":"1397/05/26 04:30","price":1175.22},{"date":"1397/05/26 07:30","price":1177.06},{"date":"1397/05/26 10:30","price":1175.76}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398